ζ Zadmath ζ. - Compétent

Résolutions

DateQuoi
Points
4 avril 2020 Exercice + 9
4 avril 2020 Exercice + 6
4 avril 2020 Exercice + 3
4 avril 2020 Exercice + 3
4 avril 2020 Exercice + 3
25 mars 2020 Problème #6207 + 30
19 mars 2020 Problème #3103 + 15
19 mars 2020 Problème #3120 + 15
13 février 2020 Exercice + 3
13 février 2020 Exercice + 3
13 février 2020 Exercice + 3
13 février 2020 Exercice + 3
13 février 2020 Exercice + 9
13 février 2020 Exercice + 6
13 février 2020 Exercice + 6
13 février 2020 Exercice + 3
10 février 2020 Exercice + 3
9 février 2020 Exercice + 3
9 février 2020 Exercice + 6
9 février 2020 Exercice + 6
9 février 2020 Exercice + 3
9 février 2020 Exercice + 3
9 février 2020 Exercice + 3
9 février 2020 Exercice + 3
9 février 2020 Exercice + 3
5 février 2020 Exercice + 6
5 février 2020 Exercice + 6
5 février 2020 Exercice + 6
3 février 2020 Exercice + 3
3 février 2020 Exercice + 3
3 février 2020 Exercice + 3
3 février 2020 Exercice + 3
9 novembre 2019 Exercice + 12
9 novembre 2019 Exercice + 6
9 novembre 2019 Exercice + 6
9 novembre 2019 Exercice + 6
9 novembre 2019 Exercice + 3
9 novembre 2019 Exercice + 3
9 novembre 2019 Exercice + 3
9 novembre 2019 Exercice + 9
1 août 2019 Exercice + 9
31 juillet 2019 Exercice + 9
29 juillet 2019 Exercice + 6
14 juillet 2019 Exercice + 3
14 juillet 2019 Exercice + 3
13 juillet 2019 Exercice + 9
12 juillet 2019 Exercice + 6
12 juillet 2019 Exercice + 6
11 juillet 2019 Exercice + 6
9 juillet 2019 Exercice + 3
7 juillet 2019 Exercice + 3
7 juillet 2019 Exercice + 3
6 juillet 2019 Exercice + 9
4 juillet 2019 Exercice + 6
27 juin 2019 Exercice + 3
9 mai 2019 Exercice + 6
9 mai 2019 Exercice + 6
9 mai 2019 Exercice + 3
22 avril 2019 Exercice + 3
22 avril 2019 Exercice + 12
22 avril 2019 Exercice + 9
19 avril 2019 Exercice + 3
19 avril 2019 Exercice + 3
18 avril 2019 Exercice + 6
18 avril 2019 Exercice + 6
18 avril 2019 Exercice + 6
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 6
17 avril 2019 Exercice + 6
17 avril 2019 Exercice + 6
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 9
17 avril 2019 Exercice + 6
17 avril 2019 Exercice + 3
17 avril 2019 Exercice + 3
11 avril 2019 Exercice + 6
11 avril 2019 Exercice + 6
11 avril 2019 Exercice + 6
11 avril 2019 Exercice + 3
11 avril 2019 Exercice + 3
18 mars 2019 Exercice
15 mars 2019 Exercice
15 mars 2019 Exercice
15 mars 2019 Exercice
15 mars 2019 Exercice
28 février 2019 Exercice
28 février 2019 Exercice
28 février 2019 Exercice
28 février 2019 Exercice
27 février 2019 Exercice

Score : 462


Progression par type
Exercices
82/259
Problèmes
3/153
Progression par section
Combinatoire
Géométrie
Théorie des nombres
13%
Algèbre
9%
Équations Fonct.
2%
Inégalités
7%

Inscription : 27 février 2019 - Pays : Fr

Évolution


Votre navigateur ne supporte pas les canvas.

Comparaison

vs